Ver. 1.6.14

  • Mulighed for opsætning af separat formatering af datoer for Del på den enkelte inddateringsenhed..
  • Feltet Ansvarlig kode medtaget i Aktivitetsliste.
  • Fejl i filtrering af Enheder rettet.
  • Fejl vedr. gemning af blanke numeriske felter rettet.
  • Fejl i IE11 ved færdiggørelse af Aktiviteter fra Årshjul/Driftsopgaver rettet.