Ver. 1.5.15

  • Filnavn – og oprettelsesdato, hvis den eksisterer – bliver vist ved billedeminiaturer.
  • Opsamling af efterslæb virker nu også, når bedste dato er sat til kun at vise år.
  • Visning af billeder for Enhed direkte fra menuflise virker nu.
  • Mindre layouttilpasninger.