Ver. 1.5.13

  • Bladring tilføjet for aktiviteter og adresser
  • Sprogtilrettelser i kolonne- og filtermenu i tabelvisninger