Rotterne har fået QR-koder

2015 har været en travl periode for kloakfolkene i Esbjerg Kommune. I forbindelse med det lovpligtige krav om rottespærre ved alle kommunale ejendomme, er alle kommunens skelbrønde blevet forsynet med rottespærrer og unikke QR-koder.

QR-koden kobler den enkelte rottespærre elektronisk sammen med Caretakers Stamdata-app, hvor alle rottespærrerne er blevet oprettet og registret med lokalisering, stamdata og billeder.

Fremadrettet kan registreringen optimere arbejdsgangene ved det halvårlige eftersyn. Tilsynsfolkene skal blot skanne QR-koden på deres tablet eller smartphone, hvorefter de får direkte adgang til et tilsynsskema, hvor der kan registreres rottefund eller andre fejl og mangler. Dataene registres i Vedligeholds-app’en med det samme uden alt papirarbejdet, som ellers vil besværliggøre og forsinke arbejdet.

Medarbejderne i ejendomsforvaltningen får samtidig elektronisk adgang til materialet, så de f.eks. kan oprette rekvisitioner, føre statistik over skelbrøndenes tilstand eller se registrerede rottefund på et oversigtskort.

Med baggrund i den samme tankegang og teknik, er andre kommuner i øjeblikket ved at implementer QR-koder til eftersyn af f. eks. tekniske anlæg, sprinkleranlæg og kommunale legepladser.

Er det kommunens egne ejendomsfolk, som udfører eftersynene, kan QR-teknikken kobles direkte sammen med Caretaker Mobil, så eftersyn, registrering, planlægning af aktivitet, rekvirering af håndværker osv. kan udføres i en samlet optimeret arbejdsgang.

Fremadrettet kan registreringen optimere arbejdsgangene ved det halvårlige eftersyn.

Dataene registres i Vedligeholds-app’en med det samme uden alt papirarbejdet, som ellers vil besværliggøre og forsinke arbejdet.