Caretaker desktop

August 2015

Nyt i version 4.4.20 (August 2015)
Dashboard i Driftsøkonomi.

Projektøkonomi 2.0 forsættes..

Nyt i version 4.4.18 (Maj 2015)

Udvalgte emner..
Opret aktiviteter til bygninger pba. priskatalog og areal tilknytning.
Eftersynsskemaer på aktiviteter.
Egenskaber på aktiviteter.
Kodelister til costcenter enhed.
Fra adresse/Leverandør register, kan nu tilknyttes direkte til enhed.
Opus bilags indbakke, med synligt note felt.
..

Nyt i version 4.4.08 (januar 2015)

OPUS:
Ny bilagsbakke med mulighed for at se html, pdf og TIFF.
Costcenter understøttelse Enhed:Costcenter 1:1
YOURREF afkodning fra indlejret oioxml.  (BUYERSORDERID)
Rekvisitionens Fritekst er nu tilgængelig fra bilags behandling.
Default litra Driftsøkonomi standardværdier nu i sammenhæng med Brugertabellen.

Projektøkonomi (2.0)
Ny kontotype, Projekt se link. >
Årsafslutning, medtager ikke kontotype Projekt.
Find budget på kontotype

CCS: SfB ændres så nyt klassifikations system kan tages i brug.
Grundlægende ændres SfB ændres til Klasse og UdvidetSfB ændres til udv.Klasse
Drag n drop af dokumenter på rekvisition
Udskriv rekvisition, ved brug af send Rekvisition kan dokumenter vedhæftes.

Nyt i version 4.3.36 (Februar 2015)
Husker nu popup, placering af enhed-adresse vindue.
Ny feature på rekvisition, Clipboard Litra-nummer på ikon!
EMT integration, version 2.0 Caretaker- Energykey
Print fra Modul Kontrakt&aftaler, fejl rettet!
Planlægningsvindue, fejl rettet mht opsamling af efterslæb.

Nyt i version 4.3.28 (November 2014)
Egenskabsdata på alle stamdata niveauer (Egenskabsdata version 2.0).
Kodelister til Egenskabsdata Opsamling af efterslæb, konfiguration
Efterslæbs rapporter fra budget vindue.
Større topikoner
CVR, ligger nu tilgængelig på selve adressen.
Bygningssyn, KPI skema opsætning.
Genskab aktivitet pba. journal.
Ny automatisk opdatering, styres fra Caretaker.ini [Updates] Companyname=…

Nyt i version 4.2.125 (DEC 2013)

OPUS integration
Nøgleord på alle Enhed og Bygning (Egenskabsdata version 1.0)
EnergyKey integrations views

Nyt i version 4.1.58 (Nov 2014)

Nyt i version 4.1.25 ( December 2013) Mindre fejlrettelser og uhensigtsmæssigheder.

– Vis aktivitet, oprindelig menupunkt – Indsæt aktuelle værdi, er tilbage
– Indstillinger på vis budget, er nu tilbage igen
– Udfør aktivitet, nu tilbage som ikon, (ligger forsat også på højremenu)
– Find aktiviteter, afgrænsning på Aftale, SQL fejl rettet
– Vis budget fra planlægnings vinduet, den husker nu indstillinger om placering og størrelse
– Formular print af postering, nu med visning af “Aconto/færdig ”
– Ikon til annuller rekvisition er tilbage.
– Program nedbrud, Godkend budget, Luk ikon uden at godkende, rettet!
– Vis aktivitet, ikon til udfør aktivitet er tilbage
– Skift bruger, dashboard nulstiller nu!
Nyt i version 4.1.20 (frigives den 22 Oktober 2013)

– Vedligehold: Udskyd flere aktiviteter 1 år
– Vedligehold: Højre menu på liste aktivitet, låser valgt række, rettet
– Driftsøkonomi:Driftsøkonomi Find og find budget rettet, hent og gem kriterier virker!
– Driftsøkonomi:Fritekst ikon tilgængeligt ved opret Rekvisition
– Driftsøkonomi:Åbner igen find vindue, ved udvælg adresse
– Generel: Dokument håndtering
Nyt i version 4.1
Version 4.0.19 – 4.0.21 – 4.1.01
– Generel: dokument drag, lysmarkering  tænder ikke korrekt
– Generel: adresse tilknyt, find åbner ikke
– Generel: NYT, default er nu valgt skærm og ikke print
– Generel: NYT, Standard indstillinger  – nu med valgfri ctrl-q markørplacering
– Generel: ikon tekst rettelse, oversæt form/grid til dansk
– Generel: adresse grid skift til form, række følge ikke med.
– Driftsøkonomi: fritekst på rekv.. enable fritekst ikon efter opret rekv.
– Driftsøkonomi: ikon tænder ikke når der overføres fra vh!
– Driftsøkonomi: opret disp, klik på tab skal oprette disp og gå i form!
– Driftsøkonomi: akt.rek rel tilkobling, crash ved vælg flere akt.
– Driftsøkonomi: opret rev lyn, focus på dw_form korrekt felt.
– Vedligehold: dashboard, viser de korrekte aktiviteteter, plan,budget
– Vedligehold: Planlægning resize forkert på click vis plan
– Vedligehold: udfør akt fra plan virker ikke, fra plan, flere aktiviteter
– Vedligehold: taborder på setup under plan, accepts text ved ændring udne tab virker uhensigtsmæssigt
– Vedligehold: prisindex, skift ændre ikke dato..
– Vedligehold: priskatalog initialisering rettet..
– Vedligehold: gem standardværdier med åbnet aktivitets vindue, dette forsvinder bag modul.
– Mobilvedligehold

Version 4.0.18
– Mobilvedligehold: Mulighed for at slette data for en bruger
– Vedligehold: Planlægningsvinduet har fået en setup knap
– Driftøkonomi: tænd for gem,fortryd! når vi kommer fra find!
– 913 Event ue_enable(
– 914 Add objects.
– Journal: Småforbedringer
– Ordre/Fejl: Fjern journal vinduet manglede en luk knap
– Driftøkonomi: resize virker
– Mobilvedligehold: Resize virker

Version 4.0.17
– MobilVedligehold: Bedre fejlhåndtering i synkronisering af data fra gateway
– Mobilvedligehold. Forbedret søgekriterierne ved upload af data
– ekstra check på db at man har kørt 4.0
– Hovedvinduet: bredder tekst til versionsnummeret

Version 4.0.16
– MobilVedligehold: Forbedret udvælgelsen af data til synkronisering
– Hovedvindue: forsøger at køre auto-db patcher ved login
– Mobilvedligehold: flyttet rundt på ikoner, klik på teksten linkede til forkert ikon, ny slet knap

Version 4.0.11
– Opdateringer til Mobil Vedligehold

Version 4.0.10
– Mangler default-knap på popup vinduer i driftøkonomi
– MobilVedligehold: Hvis man har tilføjet et dato kolonne som ikke har noget data fejler synkroniseringen
– MobilVedligehold: Default layout uploades hvis man ikke selv har lavet et layout

Version 4.0.9
– Generel: Klik på knapper, bedre føling og mere fart i knapperne!
– Generel: Tekster på knapper er påbegyndt tilretning.
– Generel: Login skærm rettet.
– Generel: Fritekst, ikoner rettet.
– Driftsøkonomi: Driftsøkonomi find, fokus i Litra feltet.
– Driftsøkonomi: Udskriv rekv, preview åbner x 2
– Vedligehold:Udskriv budget, export til excel knap rettet og fejl rettet.
– Vedligehold: Journal, position og størrelse
– Vedligehold: Plan og budget er rettet!
– Vedligehold:Find projekt, åbner ikke ved projekt visning.
– Manglende ikoner – der manglede 2 ikoner.
– Dashboard i stamdata talte Ikke-Aktive data med
– Fejl for nogle kunder ved login

Version 4.0.8
– Stamdata: Muligt at trække dokumenter fra stifinderen direkte ind på freeform vinduet for at tilknytte dokumenter
– Vedligehold: Muligt at trække dokumenter fra stifinderen direkte ind på freeform vinduet for at tilknytte dokumenter
– Generel: Fjernet tab fanerne på hovedvinduet. Dashboard kommer i en senere version
– Generel: Overskrift tilbage til Caretaker
– Moduloversigten: Moduloversigten i venstre side er lavet lidt bredder. Var lidt for presset.
– Flere vinduer har fået opdateret deres ikoner

Version 4.0.7 – 15-04-2013
– Forsyning: Blevet faceliftet.

Version 4.0.6 – 14-04-2013
– Generel: Mindre bug-rettelse

Version 4.0.5 – 13-04-2013
– Generel: En del skærme er faceliftet
– Mobil Vedligehold: Speciel modul til håndtering af mobil vedligehold

Version 4.0.4 – 21-03-2013
– Generel: Manglende ikoner er midlertidig blevet udskiftet
– Feature: Print til skærm – højreklik for at gemme data i en fil

Version 4.0.3 – 20-03-2013
– Generel: Indholdssymboler bliver slukket korrekt.
– Generel: Forrige – Næste knapper vises korrekt

Version 4.0.0 – 12-03-2013
– Generel: Højreklik på Caretaker logoet i toppen af skærmen for at få muligheder for fejlmelding og bede om nye features.
Kan også altid skrive til *protected email*
– Generel: Skærmbilleder med kodelister. Hvis symbolet for kodelisten er ændret fra et spørgsmålstegn, til et forstørrelsesglas, kan man åbne kodelisten bare ved at klikke én gang på ikonet.
– Vedligehold: Ved print af aktiviteter kan man vælge at få evt. billeder med ud. Bemærk at den nuværende løsning bliver printet meget stort fordi billedet ikke komprimeres – har også indflydelse på PDF’en
– Stamdata: Mini-dashboards som følger navigatoren. Meld endelig tilbage hvilke oplysninger i ønsker at se her. Vil også blive lavet i Vedligehold og laves så man kan klikke på et dashboard og få vist data