Moduler

Caretaker er et system af moduler, som samarbejder indbyrdes. Det betyder, at du kun behøver at anskaffe moduler med den funktionalitet, du har brug for.

De forskellige moduler benytter sig alle af – og knytter sig til – informationer registreret i Stamdata-modulet. Det vil typisk være generelle informationer om ejendomme og udendørsarealer. Derudover har du mulighed for at registrere oplysninger om arealer, anvendelse, tilknyttet personale for ejendommen, organisatorisk placering, tilknyttede håndværkere, dokumenter m.m.

Du kan anvende oplysningerne til at trække data ud om den enkelte ejendom- eller grupper af ejendomme- efter behov.

Stamdata er brugervenligt og fleksibelt opbygget med tydelige og selvforklarende knapper, der sikrer adgang til alle funktioner med nogle ganske få tryk.

Du vælger selv detaljeringsniveauet for, hvor mange basisoplysninger Stamdata skal indeholde, idet det kun er ganske få oplysninger, der er obligatoriske. På den måde kan du nemt og hurtigt oprette, finde og ajourføre dine data.

Supplerer du f.eks. Stamdata med modulet Vedligehold, har du en komplet løsning til systematisk bygningsvedligehold, idet du da er i stand til at planlægge, prioritere og budgettere de langsigtede vedligeholdsaktiviteter.