Terræn vedligehold

– grå og grønne områder, plejeplan

Denne funktion er udviklet til en eksisterende bruger, men indgår i standard Caretaker. Her samarbejdes med GIS, hvor de enkelte terrænarealer er lagt ind og identificeret. Objekterne er samtidig oprettet i Caretaker.

Selve planlægningen og udførelsen styres af en eller flere aktiviteter, og plejeplanen indgår enten som standard aktiviteter (tekst og pris) eller som linkede dokumenter. Funktionen kan også benyttes til udbud.