Synliggørelse af energiforbrug

I modulet Forsyning registreres de primære målere samt forsyningsområder (zoner), der kan gå på tværs af bygninger. Der kan foretages dato- og graddøgnskorrektioner, og der kan indberettes direkte til målerne, eller overføres elektroniske aflæsninger fra opsamlingsudstyr eller CTS.

På baggrund af disse data samt et forsyningsbudget, kan Caretaker generere tal og grafer over forbrug og afvigelser. Budgettet kan genanvendes fra år til år gennem regulering eller fremskrivning.