Porteføljestyring

Caretaker registrerer alle stamobjekter i en FM-organisation. Ejendomme, terræn, bygninger, dele ned til komponenter samt alle arealer og øvrige mængder. Programmet håndterer alle bevægelser i porteføljen – samlede arealer af alle typer, ind- og udlejning, nyopførelser og fjernelser ved salg eller nedrivning.

Dette sker primært gennem fleksibel rapportering. Alle enheder i Caretaker kan oprettes med reference til den ansvarlige organisation, og kan derfor spejle FM-organisationens opbygning.