Integration

Integration til GIS database

GIS-integrationen i Caretaker foretages vha. af en OGC-kompatibel GIS-server. På baggrund af kundens ønsker linkes view med de valgte Caretaker-data til GIS-serveren installeret på Caretakers database-server. Disse views udstilles så som read-only WFS, og kan derefter vises i diverse GIS- og webGIS-systemer.

Til hvert enkelt stamobjekt i Caretaker kan tilknyttes links, således også dybe links til f.eks. et webGIS baseret på en fælles ID eller koordinaterne for stamobjektet. Ved at åbne det dybe link fra Caretaker fås derfor direkte adgang til det valgte stamobjekt. En forudsætning er selvfølgelig at webGIS-systemet understøtter dybe links.

Integration med økonomisystemer

Hos en del brugere arbejder Caretaker sammen med virksomhedens økonomisystem. Dette sker gennem et snitfladeværktøj, der implementeres til det aktuelle økonomisystem. Oftest udskrives der bestillinger (rekvisitioner med ID) fra Caretaker, der fører et dispositionsbogholderi for at sikre bestilleren i forhold til budget/bevilling. Brugeren kan oprette sin kontoplandel i Caretaker. Når faktura modtages, sker der en central registrering af denne i en økonomifunktion. Det entydige ID fra bestillingen sikrer at faktura møder bestilling automatisk. Herved afsluttes aktiviteten/aktiviteterne automatisk, og restøkonomi, vedligeholdsplan og journal ajourføres samtidig.