Help desk til teknisk service

Caretaker modulet Ordre & fejl er til registrering af henvendelser fra brugere mm. Registreringen tidsstemples af systemet og forsynes med beskrivende tekst og prioritet af brugeren. Herefter behandles meddelelsen for at planlægge udførelsen samt vælge intern eller ekstern udfører.

Når opgaven er udført lægges den automatisk i journal ved siden af aktiviteter igangsat fra vedligeholdsmodulet.