Dokument- og tegningshåndtering

Caretaker arbejder med links til dokumenter og websteder, der derfor er placeret hvor kunden ønsker på serverne eller i en offentlig eller privat cloud. I sin mest simple form linkes derfor direkte til dokumenter lagret på et fællesdrev i organisationen.

En mere avanceret mulighed er at linke til dokumenter eller mapper på en webportal. Der kan f.eks. linkes til dokumenter og mapper på et Sharepoint-site, hvorved versionsstyring mv. af ens dokumenter er en mulighed.

Programmet har funktioner til at finde “brudte links” således at brugeren kan afsløre manglende forbindelse til tegning mv. I Caretakers database er der tilføjet nøglefelter til dokumentet. Her kan dokumenttyper og yderligere informationer oprettes til en senere søgning og sortering. ID for dokumenter er brugervalgt. Der findes ingen direkte lagring af dokumenter i Caretakers database.