Brug af klassifikationssystem

Der er ingen krav til klassifikationssystem i Caretaker. P.t. leveres systemet oftest med SfB klassifikation, men Caretaker kan også bruge både CCS og forvaltningsklassifikation.

Klassifikationen i Caretaker kan endda køre parallelt med flere klassifikationssystemer. Ønsker man således både at bruge SfB og CCS i en overgangsperiode er det muligt. Ønskes permanent at skifte fra f.eks. SfB til CCS kan data opdateres forholdsvis enkelt.